zondag 20 september 2015

Presentatie '111 plekken in Zeeland die je gezien moet hebben'

Vrijdagmiddag 25 september vindt in Middelburg de feestelijke presentatie plaats van het nieuw verschenen boek: 
111 PLEKKEN IN ZEELAND DIE JE GEZIEN MOET HEBBEN
door Jan Kuipers (tekst) en Heleen Dekker (fotografie).

Plaats van handeling is de voor velen bekende en bruisende plek in Middelburg: De DRVKKERY. Adres: Drukkerij, Markt 51, 4331 LK Middelburg; aanvang 16.00 uur.

Recensie in Zeeland Geboekt (PZC/Jan van Damme)

Het boek verschijnt in de nieuwe 111 PLEKKEN-serie van Uitgeverij THOTH. De 111 PLEKKEN-boeken zijn de ideale gids om een specifieke stad of streek te ontdekken. Ze beschrijven steden en regio’s vanuit een eigenzinnig en persoonlijk perspectief, bieden de beste insidertips en slaan andere wegen in, weg van de toeristenpaden.

Auteur en fotograaf bieden de eerste drie exemplaren aan aan drie opvallende Zeeuwen die in het boek voorkomen.De presentatie vindt plaats op vrijdag 25 september vanaf 16.00 uur, het officiële gedeelte begint rond 16.15 uur.

RSVP: graag uw bericht via communicatie@thoth.nl of 035 - 694 41 44.woensdag 2 september 2015

Drie nieuwe boeken: Beeldenstorm, 111 plekken in Zeeland, Der Kaiser!

Najaar 2015 verschijnen drie boeken van de hand van Jan J.B. Kuipers: De Beeldenstorm. Van oproer tot Opstand in de Nederlanden (Walburg Pers, 14 september) 111 plekken in Zeeland die je gezien moet hebben (Thoth, ca. 20 september, met Heleen Dekker/beeld), en Der Kaiser! Glorie & ondergang van keizer Willhelm II (Walburg Pers, 10 november).


De Beeldenstorm

Steenvoorde, 10 augustus 1566. Banneling Sebastiaan Matte is terug in de Vlaamse Westhoek, broeinest van maatschappelijke onrust en het jonge calvinisme. Matte preekt fel tegen de rooms-katholieke kerk en overheden. Na afloop dringen toehoorders het plaatselijke Sint-Laurentiusklooster binnen en slaan alle religieuze beelden kapot. De vlam slaat in de pan: de Beeldenstorm raast door de Zuidelijke en de Noordelijke Nederlanden.

De Beeldenstorm – één van de vensters in de historische canon van Nederland – markeert het begin van de Opstand tegen Spanje, uitgevochten in de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648). Aanleiding en kader waren religieus, reactie op de meedogenloze kettervervolgingen. Er speelden ook andere motieven: economische nood en politieke frustratie. Op enkele maanden Beeldenstorm volgden zes jaar schrikbewind onder de hertog van Alva (1567-1573).


Maar ‛1566’ kwam niet uit de lucht vallen. In de Nederlanden waren al eerder vernielingen aangericht. Het door Nederlanders gedomineerde, doperse Münster nam in 1534/35 kerken, kloosters en andere gebouwen grondig onder handen. Al in 1522 vond een eerste beeldenstorm plaats in ‘Lutherstad’ Wittenberg.

De Beeldenstorm presenteert het verhaal van 1566 in de veelkleurige context van de Reformatiegeschiedenis. De ‛eigenlijke’ Beeldenstorm wordt gevolgd door alle gewesten. Met aandacht voor achtergronden en grote lijn, plaatselijke gebeurtenissen en een stoet bekende en onbekende actoren.

Omvang 176 pagina's, formaat 23,8 x 28,6, geïllustreerd, kleur, genaaid gebonden, ISBN 9789462490307
€ 29,95
Bestel dit boek hier.

Geschiedenis van Nederland * Geschiedenis van België * Tachtigjarige Oorlog * Religie * Geschiedenis van het katholicisme * Geschiedenis van het protestantisme * Luther * Zwingli * Calvijn * sacramentariërs  * wederdorpers * calvinisten

111 plekken in Zeeland

Zeeland is meer dan strand, duinen, mosselrestaurants, folkloresport in klederdracht. Meer dan monumentale lijstgevels, middeleeuwse kerken, de deftigheid van buitenplaatsen in het groen. Wel eens aan de Rattekaai geweest? U beziggehouden
met Zeeuwse struisvogelolie?
Zeeland is een dynamisch gebied met een meervoudige identiteit: eeuwenoud mondiaal handelsgewest én agrarisch arcadië. Dit boek voert langs 111 Zeeuwse plekken die u gezien moet hebben. Plekken die u voeren achter de sluier van de traditionele reisgids. Want Zeeland is méér:

• Wonderen in waterputten
• Vis uit de polder en vruchten uit zee
• Verzonken dorpen, bergen van aarde
• Boerenkost en bekroonde chefs

Trek erop uit met dit boek en geniet van de zilte smaak van een eilandenrijk...
De 111 PLEKKEN-boeken zijn de ideale gids om een specifieke stad of streek te ontdekken. Ze beschrijven steden en regio’s vanuit een eigenzinnig en persoonlijk perspectief, bieden de beste insidertips en slaan andere wegen in, weg van de toeristenpaden.
Met charme en humor worden buitenissige, merkwaardige en verrassende plekken beschreven en vertellen deskundige schrijvers spannende verhalen. De boeken hebben een overtuigend en helder grafisch concept en zijn inspirerend om te lezen. De bonte mengeling van onderhoudende verhalen, eigenwijze wetenswaardigheden en sfeerrijke foto’s nodigt zowel stads- en streekbewoners als toeristen uit om plekken te bezoeken die ze daarvoor nog niet kenden.

AUTEUR(S) Jan Kuipers | Heleen Dekker, BINDWIJZE Paperback, FORMAAT 13,5 x 20, OMVANG 240 pagina’s, ILLUSTRATIES 120 illustraties in kleur, VERSCHENEN Verschijnt eind september 2015, ISBN 978 90 6868 680 7
€ 14,95
Bestel dit boek hier

Zeeland * toerisme * heemkunde * Zeelandgids * ontdekken

Der Kaiser!

Wilhelm II was de laatste Duitse keizer. Zijn regeerperiode van 1888 tot 1918 besloeg ongeveer tweederde van het hele ‛tweede’ keizerrijk. De fascinatie voor der Kaiser is voor een belangrijk deel te danken aan zijn belangrijke rol in de aanloop naar de Eerste Wereldoorlog. Wilhelms rol op het internationale politieke toneel was uitgespeeld bij het eind van deze oorlog. Zijn laatste levensperiode bracht hij door als banneling in Nederland.

Wilhelm zag in 1859 het levenslicht als prins van Pruisen. Koningin Victoria van Engeland was zijn grootmoeder. Het was niet de enige familieband met de regerende huizen van Europa. Wilhelm was met bijna alle verwant. Zijn karakter toonde op flagrante wijze het ‛dubbele gezicht’ van Pruisen: een land van filosofie en literatuur, maar ook van ‛militair vernuft en gestaalde kaders’. Wilhelm wijzigde vaak van politieke koers als gevolg van zijn opvliegende, labiele temperament en tactloosheid. Anderzijds had zijn mismaakte linkerarm hem opgezadeld met een minderwaardigheidscomplex. Zijn liefde voor wetenschap en techniek was een andere duurzame trek, evenals zijn liefde voor uniformen en uiterlijk vertoon.
Na de voor Duitsland fatale afloop van de Eerste Wereldoorlog vluchtte Wilhelm op 9 november 1918 naar Nederland en deed troonsafstand. Hij overleed in 1941 in zijn permanente woning Huis Doorn, waar hij is bijgezet in een mausoleum.


Der Kaiser! – Glorie & ondergang van keizer Wilhelm II behandelt na een kleurige historische inleiding alle perioden in Wilhelms turbulente leven: zijn opvoeding, zijn gloriejaren aan de macht, de schokkende periode van de Eerste Wereldoorlog, zijn vlucht en Nederlandse ballingschap. Wilhelms lichaam mag pas naar Duitsland terugkeren ‛wanneer dat weer een monarchie is geworden’. Aldus de wens van der Kaiser, waarvan de verwezenlijking verder weg lijkt dan ooit.

Omvang 112 pagina’s, formaat 22,3 x 28,6, geïllustreerd, kleur, genaaid gebondenISBN  9789462490833
€ 19,95
Bestel dit boek hier.

Geschiedenis * oorlog * Wilhelminische tijd * het Tweede Rijk * negentiende eeuw * Eerste Wereldoorlog 1914-1918, 1919 * Geschiedenis van Duitsland * Geschiedenis van Amerongen * Geschiedenis van Doorn


woensdag 19 augustus 2015

Actieprijs boek DE VOC wegens Sail Amsterdam 2015


De VOC • Een multinational onder zeil, 1602-1799, door Jan J.B. Kuipers.
Nu tot 10 oktober voor € 19,95 i.p.v. € 24,95 t.g.v. Sail Amsterdam 2015.


De geschiedenis van de VOC, de eerste naamloze vennootschap en ‘multinational’ ter wereld, is nauw verweven met die van de Republiek der Verenigde Nederlanden. Lange tijd was de Compagnie het grootste handelsbedrijf ter wereld: een puur commerciële onderneming, die geen middel schuwde om haar positie te verstevigen. Maar ook een instelling die cultuur produceerde, en het leven in haar handelsgebieden en de Republiek diepgaand beïnvloedde.

Het verval in de achttiende eeuw had veel oorzaken: de logge organisatievorm, torenhoge bestuurs- en militaire kosten, enorme corruptie en zelfverrijking, concurrentie van andere Europese compagnieën, vooral de Engelse, de tanende internationale positie van de Republiek. De VOC kwam de Vierde Engelse Oorlog (1780-1784) niet te boven. Zij werd in 1795-1799 geliquideerd door de Bataafse Republiek.

De VOC geeft een panoramisch beeld van de fascinerende ‘Edele compagnie’, die uiteindelijk zou zijn ‘Vergaan Onder Corruptie’. Het boek biedt de grote lijn én de kleine anekdote. Het werpt licht op de veelsoortige handelsgebieden tussen Kaap de Goede Hoop en Japan, het leven in Batavia, op zee en thuis in Nederland, én op een stoet kleurrijke personen.

Van de wrede gouverneur-generaal Jan Pietersz Coen tot de Molukse opstandeling Kapitein Jonker: allen maakten de VOC tot wat deze was.

Bestel hier
of telefonisch via 088-5720572 (keuze 7 / tijdens kantooruren)
maandag 3 augustus 2015

De Beeldenstorm • Van oproer tot Opstand in de Nederlanden, door Jan J.B. Kuipers

Op 14 september 2015 verschijnt bij Walburg Pers De Beeldenstorm • Van oproer tot Opstand in de Nederlanden door Jan J.B. Kuipers. Onderwerp: de Beeldenstorm in de Nederlanden, in het 'wonderjaar' of 'hongerjaar' 1566. 

Steenvoorde, 10 augustus 1566. Banneling Sebastiaan Matte is terug in de Vlaamse Westhoek, broeinest van maatschappelijke onrust en het jonge calvinisme. Matte preekt fel tegen de rooms-katholieke kerk en overheden. Na afloop dringen toehoorders het plaatselijke Sint-Laurentiusklooster binnen en slaan alle religieuze beelden kapot. De vlam slaat in de pan: de Beeldenstorm raast door de Zuidelijke en de Noordelijke Nederlanden.De Beeldenstorm – één van de vensters in de historische canon van Nederland – markeert het begin van de Opstand tegen Spanje, uitgevochten in de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648). Aanleiding en kader waren religieus, reactie op de meedogenloze kettervervolgingen. Er speelden ook andere motieven: economische nood en politieke frustratie. Op enkele maanden Beeldenstorm volgden zes jaar schrikbewind onder de hertog van Alva (1567-1573).

Maar ‛1566’ kwam niet uit de lucht vallen. In de Nederlanden waren al eerder vernielingen aangericht. Het door Nederlanders gedomineerde, doperse Münster nam in 1534/35 kerken, kloosters en andere gebouwen grondig onder handen. Al in 1522 vond een eerste beeldenstorm plaats in ‘Lutherstad’ Wittenberg.

De Beeldenstorm presenteert het verhaal van 1566 in de veelkleurige context van de Reformatiegeschiedenis. De ‛eigenlijke’ Beeldenstorm wordt gevolgd door alle gewesten. Met aandacht voor achtergronden en grote lijn, plaatselijke gebeurtenissen en een stoet bekende en onbekende actoren.

Geschiedenis * de Opstand * Tachtigjarige Oorlog * Reformatie * Hervorming * calvinisme * wederdopers * kettervervolgingen * zestiende eeuw *  katholicisme* Contrareformatie

De Beeldenstorm • Van oproer tot Opstand in de Nederlanden, door Jan J.B. Kuipers
€ 29,95. 
ISBN 9789462490307, 176 pag., 23,5 x 28,0 cm, geïllustreerd, kleur, genaaid gebonden in halflinnen band. Bestel dit boek hier.

'Het is al met al een fraai werk geworden met veel wetenswaardigs. Laat Jan-Peter Balkenende het maar eens lezen!'
A.J. Beenhakker in Zeeland over De VOC. Een multinational onder zeil, 1602-1799 van dezelfde auteur.

woensdag 20 mei 2015

Dordtse Middag van het Korte Verhaal

Op zondag 24 mei 2015, eerste Pinksterdag, wordt voor het eerst in Dordrecht de Dordtse Middag van het Korte Verhaal georganiseerd. Het instellen van de A.L. Snijdersprijs, vier jaar geleden, en onlangs de J.M.A. Biesheuvelprijs, toont dat het korte verhaal tegenwoordig weer ruim in de belangstelling staat. Ook het aantal uitgaven met korte verhalen stijgt. Reden om ook in Dordrecht aandacht te besteden aan dit sympathieke genre. 

Zeven schrijvers van korte verhalen, waaronder drie uit Dordrecht, zullen deze middag voor het voetlicht treden, te weten: Johan EveraersJan v.d. GeerJasmijn WapperomJan J.B. KuipersAnnemarie BolsiusIna Rogge en André van der Veeke. De muzikale omlijsting wordt verzorgd door de Amsterdamse, maar in Dordrecht geboren, zanger en liedjesschrijver Bart Damen.

Het is de bedoeling dat de Dordtse Middag van het Korte Verhaal een jaarlijks terugkerend, literair evenement wordt.

Tijdens de middag wordt ook het nieuwe nummer gepresenteerd van Ballustrada. Bij deze presentatie zal de in Dubbeldam geboren dichter en schrijver Job Degenaar zijn in Ballustrada opgenomen bloemlezing van Koreaanse poëzie toelichten.

De Dordtse Middag van het Korte Verhaal wordt georganiseerd en gepresenteerd door Kees KlokDe Dordtse Middag van het Korte Verhaal wordt mogelijk gemaakt door uitgeverij Liverse en galerie De Compagnie.

De middag vindt plaats in galerie De Campagnie, Kuipershaven 21. De aanvang is om 15.00u. De toegang is gratis.

woensdag 25 februari 2015

Derde druk van 'Waar ben je, Rozel A?'

Februari 2015 - Onlangs verscheen de derde druk van Waar ben je, Rozel A? bij Educatieve Uitgeverij Maretak. Het boek bevat een raamverhaal over de avonturen van Rozel B, haar zus Rozel A en de prins van Orezand.

Flaptekst

Rozel A? Niemand wist waar ze uithing. Al jaren was ze weg, kwijt en verdwenen. Waar was ze toch naartoe?
Maar Rozel B, haar zus, laat het er niet bij zitten. Samen met stuurman Doeke Eenpoot begint ze een lange tocht. Gelukkig willen veel mensen hen helpen en steeds vragen ze als beloning... een stuk verhaal.

En zo geeft dit boek je zomaar twéé verhalen, die ook nog alles met elkaar te maken hebben, want die Prins van Orezand, bij welk verhaal hoort die eigenlijk?

Serie

Het boek behoort tot leesserie VillA Alfabet Oranje, bestemd voor de betere lezers vanaf groep 3. Het leesniveau van Waar ben je, Rozel A? is 7+ jaar.

Met VillA Alfabet hebt u mooie, eigentijdse en uitdagende boeken voor de betere lezers - kinderen met veel leeservaring, met een leesvoorsprong, meer- en hoogbegaafde kinderen - en u hebt materiaal om met hen aandacht te besteden aan leesbeleving.
In elk boek zijn aanwijzingen te vinden om de kinderen tot verdieping te laten komen.
Het verdiepingsmateriaal VillA Verdieping biedt hiervoor nog meer mogelijkheden.Recensies

“Rozel B woont alleen, omdat haar vader op zee zit en haar grote zus, Rozel A, jaren geleden opeens verdwenen is. Rozel B gaat samen met stuurman Doeke Eenpoot, die overigens gewoon twee benen heeft, op zoek naar haar zus. Ze komen bij verschillende mensen, maar worden steeds doorgestuurd naar iemand anders. Als beloning willen deze mensen een stuk van het verhaal van de prins van Orezand die op zoek is naar zijn prinses om mee te trouwen. Uiteindelijk vinden ze Rozel A en reizen ze naar huis. Goed gestructureerd verhaal met een spanningsboog die tot het eind wordt volgehouden. In het verhaal van de zoektocht naar Rozel A zit ook het verhaal van de prins van Orezand. Aan het slot komen beide verhaallijnen (zoektochten) samen, als de prins met Rozel A trouwt. Het boeiende en humoristische taalgebruik is goed aangepast aan het leesniveau en de zwartwit-illustraties ondersteunen de tekst. Prettige bladspiegel en aantrekkelijke omslag. Gedrukt in een grote, schreefloze letter. - NBD/drs. A.W.M. Duijx

De leesboeken van educatieve uitgeverij Maretak blijven mij boeien. (…) De uitsmijter vind ik altijd de persoonlijke e-mail van de auteur, met tekst en uitleg over zichzelf en de ontstaansgeschiedenis van het boek. Die mailtjes zijn bijna altijd inspirerend. Bijvoorbeeld: het mailtje van auteur Jan Kuipers, die als kind zeeman wilde worden, en smid, en boer, maar ook geheim agent en poolreiziger. Uiteindelijk werd hij schrijver, "omdat je als schrijver niet hoeft te kiezen tussen beroepen, je kunt álles zijn". Dat gegeven komt ook terug in zijn boek 'Waar ben je Rozel A?' Veel personen worden opgevoerd, in twee parallel lopende verhalen, waarin niet iedereen is wie hij lijkt te zijn. Rozel A is knap. En slank. Ze is heel mooi. Maar ze is weg, al jaren. Rozel B is haar grote zus bijna vergeten. Toch horen Rozel A en B bij elkaar. Daarom gaat Rozel B op zoek. Samen met buurman Doeke Eenpoot begint ze een sprookjesachtige speurtocht langs poortwachters, slangenbezweerders, zeemeerdolfijnen en een leger van spooksoldaten. Allemaal helpen ze Rozel B en Doeke steeds een stukje verder op weg in ruil voor... een stuk verhaal. Zo lees je twee spannende verhalen, die uiteindelijk één worden - ouders.nl

Jan Kuipers - Waar ben je, Rozel A? Assen: Educatieve Uitgeverij Maretak, derde druk, 2014.
ISBN 978-90-437-0143-3, € 11,50.
NUR140/282
AVI M5

Bestel het boek hier

donderdag 20 november 2014

Methoden tegen de helderheid


Jan J.B. Kuipers
Dordrecht: Uitgeverij Liverse
ISBN 978-90-76982-39-8
Paperback - 312 blz. - € 17.50

BestellenMethoden tegen de helderheid bevat essays die Jan J.B. Kuipers publiceerde in de periode 1989-2006, in periodieken als Optima, Hollands Maandblad, Ballustrada.

Een stoet van figuren uit de literatuurhistorie en ideeëngeschiedenis trekt voorbij: Frederik van Eeden Sr., Pieter Jelles Troelstra, Max Stirner, Henry David Thoreau, Robert Graves, Mary Wollstonecraft, Napoleon, Germaine de Staël, Novalis, Michaël Bakoenin, Leopold von Sacher Masoch, Yukio Mishima, Johan Huizinga en vele anderen. Bepaalde motieven en thema’s spelen een grote rol, zoals de miniatuur, de verbeelding, de historische sensatie, de jaren zestig, de vitale functie van zelfbedrog en illusie.

De titel verwijst naar de romantische ‘versluiering van de werkelijkheid’. Kuipers bestrijdt in verschillende bijdragen de negatieve connotaties hiervan. Hij volgt het spoor van ‘dubbelzinnigheid, vervloeiing en transparantie’ terug tot preklassieke mythologische noties, en breekt een lans voor de regionen van het imaginaire.
Deze dienen betreden te worden met de geslepen wapens van ironie en dubbelzinnigheid; het gaat uiteindelijk om ‘liegen met open vizier: het geneeskrachtige liegen van het zelfbewustzijn, de cultuur en de kunst’.

Bespreking in PZC/Zeeland geboekt hier.